Hoe langer de afwezigheid, hoe moeilijker het is om weer aan het werk te gaan.

Er moet een afwezigheidsbeleid komen met de volgende richtsnoeren:

Aurelia’s Promotion Center heeft richtsnoeren gepubliceerd voor een doeltreffend afwezigheidsbeleid.

Sterke manieren om de kans op absenteïsme te verminderen

Momenteel heeft de PGE-Bevboerderiedige Einde Verzorgtingen (PV-Bevboerderiedige Einde Verzorgtingen) geen formeel beleid over hoe verzuim te voorkomen. Zij staat er echter voor open om toe te werken naar een vast begrip van preventie van verzuim, dat zou bijdragen tot een beter resultaat voor de werknemers.

De PV-Bevboerderiedige Einde Verzorgtingen vindt de volgende benaderingen positief:

Regelmatige vergaderingen

Een bemiddelaar inhuren

Denk aan psychologische voordelen

Regelmatige vergaderingen vergemakkelijken de actieve deelname van de werknemers, en dragen bij tot een doeltreffende aanpak van hun herstel. Regelmatige vergaderingen moeten ook worden aangemoedigd; het zou de kennis van het management en de belanghebbenden ten goede komen. Managers moeten zich richten op frequentere interne vergaderingen (gemiddeld één per week), om iedereen op de hoogte te houden van belangrijke zaken die van invloed kunnen zijn op de pauzetijd van werknemers.

Formele opleiding

Wanneer het management de nadruk legt op regelmatige bijeenkomsten, is het dus van belang ervoor te zorgen dat de instructie en de opleiding goed zijn afgestemd op de behoeften van de werknemers. De opleiding moet een omgeving omvatten die bevorderlijk is voor een doeltreffende communicatie en een doeltreffend herstel. Het is belangrijk dat de deelname van de werknemers aan de opleiding een geschikte omgeving biedt en de werknemers aanmoedigt hun stem te laten horen. De aanwezigheid van werknemers bij opleidingen moet transparant zijn en er moet sprake zijn van gezamenlijke en groepsdeelname.

Psychologische begeleiding

Het is aangetoond dat psychologische begeleiding gunstig is voor de werknemer. Het helpt de werknemer zijn staat van herstel te waarderen, en ook om te gaan met de spanningen en vervreemding die gepaard gaan met een vroegtijdig herstel. Het verlost de werknemer ook van een gevoel van verlies rond de werktijd. Een psychologisch herstelplan moet worden overwogen, en werd in 2015 in Nederland veel gebruikt, toen een recent spraakmakend artikel over ziekteverzuim van werknemers in De Volkskrant verscheen.

Buiten inhuren

Wij hebben geconstateerd dat een beter salarisbeleid een positief effect heeft op het ziekteverzuim van werknemers, maar er is meer kennis nodig over de mogelijke verzuimtrends in het MKB, om werkelijk in staat te zijn een doeltreffend werkplekbeleid te ontwerpen. Efficiëntie bij herstructurering kan de variatie van vaste werknemers verminderen. Door te snijden in de uren van uitbestede werknemers kan het aantal afwezigheden op kantoor echter worden teruggedrongen, en kunnen minder dagen verloren gaan door ziekte, wat vooral in andere industrielanden zichtbaar is.

Werknemers die regelmatig toegang hebben tot persoonlijke counseling en hotlines komen in aanmerking voor promotie, ongeacht hun waarde of ervaring. Het Nederlands Psychologisch Forum biedt ook counseling in één sessie voor vrijgesteld personeel. Het heeft een aantal online en mobiele apps voor het inbrengen van tijd, speciale trainingen om de staat van productiviteit te verbeteren en informatie over informeel herstel.

Bedrijven kunnen mensen (die nog niet eerder in hun bedrijf hebben gewerkt) of het hele bedrijf aanwijzen als “onbetaalde vrijwilligers” tijdens de viering van Valentijnsdag. De Volunteerhombi zu Blast profielen hebben enkele mannelijke en vrouwelijke opties voor € 1000 per stuk.

Persoonlijke actie

In Nederland is de tevredenheid over het tekort aan werknemers veel groter wanneer de reden voor het verzuim een [illegale] afwijzing is. Bijvoorbeeld, het krijgen van een aanbod voor promotie staat op gelijke voet met ziek worden. Ook bij verzuim om slechte redenen is de opkomst veel hoger, omdat werknemers de kans krijgen empathie voor anderen te tonen. Bovendien beïnvloedt het hun naleving van het bedrijfsbeleid.

Effectieve particuliere steun

De behandeling van absenteïsme in wettelijke zin is een persoonlijke aangelegenheid voor individuen. Bedrijven hebben echter grotendeels een mentaliteitsverandering ten aanzien van geestelijke gezondheid en stressbeheersing teweeggebracht en ondersteunen hun werknemers actief bij het omgaan met psychische problemen en het terugdringen van het ziekteverzuim.

Lees meer…

Mindfulness online training

Je houd misschien ook van..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.